Administration
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Administration

Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med forskellige slags administrative opgaver i en produktions- eller servicevirksomhed. Du kan fx beskæftige dig med it, HR, økonomi og markedsføring.

Fakta

Navn:
Administration
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275

Du lærer fx at anvende programmer til styring af kunderelationer, personalesager, journalisering og økonomi. Du kan også beskæftige dig med emner som mødetilrettelæggelse, spørgeskemaundersøgelser, lean og dtp.

Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Se alle AMU-kurser inden for området Administration på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Administration omfatter kurser inden for emnerne:

  • It- og systemanvendelse i administrative jobfunktioner
  • Kommunikation og formidling i den administrative jobfunktion
  • Organisationsudvikling gennem administrativ forretningsforståelse
  • Serviceopgaver i administrationen
  • Økonomi og statistik i den administrative jobfunktion

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler i hele landet.

Værd at vide

Administration omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Administrationens rolle i salg, indkøb og lager
Lean i administrative funktioner
Lean-kortlægning i værdistrøm i administration
Introduktion til RPA i administrative funktioner
Afdækning af administrative processer til RPA
Udvikling af administrative processer med RPA
AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal
Effektive, individuelle brugerflader
Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager
Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
Projektstyring med IT-værktøj
Oprettelse af e-formularer
Optimering ved 5S af den administrative funktion
Bearbejdning af data fra informationsindsamling
Anvendelse af store datamængder i regneark
Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
Præsentation af tal i regneark
Anvendelse af etb til administrative opgaver
Effektiv anvendelse af tekstbehandling
Dynamiske beregninger og diagrammer i etb
Samarbejde om dokumenter
Elektronisk korrektur med PDF
Anvendelse af regneark til statistik
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Integration af data mellem adm. it-systemer
Organisationens strukturelle opbygning
Mål og strategier for administrative medarbejdere
Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Adm. og registrering af budgetter i et ERP system
Fakturahåndtering i et ERP system
Virksomhedskommunikation med e-mail
Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
Håndtering og strukturering af længere tekster
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner
Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner
Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner
Mersalg i kundekontaktfunktioner
Kulturafstemt kommunikation i salg og service
Kundeservice i administrative funktioner
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
Referat- og notatteknik
Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
Tekster på papir - formulering og opbygning
Virksomhedens sprogpolitik i praksis
Innovative processer i den administrative praksis
Grundlæggende administration
Materialestyring i virksomheder vha ERP system
Indkøbsprocessen i et ERP system
Udarbejdelse af rapporter i et ERP system
Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange
GDPR og IT-sikkerhed
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
Datahåndtering for administrative medarbejdere
Møde- og webinartilrettelæggelse
Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Jobrelateret brug af styresystemer på tablet
Kommunikation i en bæredygtig virksomhed
Økonomisk styring af lageret
Digitale kompetencer til online undervisning
Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
Virksomhedens ESG-rapportering
Virksomhedens klimaregnskab
Basis brug af tekstbehandling, regneark og filer
Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed
Professionel deltagelse i online møder
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
Årsafslutning af bogholderiet
Personalejura i lønberegning
Lønberegning og lønrapportering
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Anvendelse af pivot-tabeller
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde
Pc-bruger, introduktion til programmering
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Kundeanalyse og e-strategi
Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
E-markedsføring og reklameindsats
E-administration og betalingssystemer
Likviditetsstyring
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Kreditorstyring
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Konteringsinstrukser
Debitorstyring
Placering af resultat- og balancekonti
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet
Opstilling og analyse af årsregnskabet
Likviditets- og balancebudgettering
Samarbejde i grupper i virksomheden
Administrativ drift af varelager
Online kundeservice og -rådgivning
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
E-mail til jobbrug
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Overenskomster mm. i lønberegning
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Innovation og kreativ idégenerering
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Samspil med kolleger med særlige behov
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Håndtering af personoplysninger
Grundlæggende videooptagelse og redigering
Anvendelse af database i jobbet
Bæredygtigt indkøb
Søg og anvend informationer fra internettet
Introduktion til bæredygtig omstilling
Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation
Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere
E-handel og CMS-systemer
Introduktion til ESG og ESG-rapportering
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information