Kursus

Indkøbsprocessen i et ERP system

Efter kurset kan du udarbejde rekvisitioner, indkøbsordrer, varemodtage og efterbehandle og returnere omkostningsvarer og serviceydelser, samt forstå indkøbsprocessen i det valgte ERP-system.

Fakta

Navn:
Indkøbsprocessen i et ERP system
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49033-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.

Mål

Deltageren kan skabe et overblik i indkøbsprocesserne i et ERP system, som for eksempel Navision eller SAP. Deltageren kan udarbejde- rekvisitioner- indkøbsordrer- varemodtage- efterbehandle- returnereDeltageren kan håndtere- Materiale-stamdata- Beholdninger- Priser- Leverandør stamdataDeltageren opnår forståelse for forpligtelser og faktiske omkostninger og kan håndtere differencebe-handling af fakturaer samt anvende rapporteringsmulighederne i systemet.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.