Kursus

Datahåndtering for administrative medarbejdere

Efter kurset kan du anvende data til at understøtte arbejdsprocesser og forretningsudvikling. Du kender til forskellige datatyper herigennem planlægning, styring og opfølgning ved brug af data. På kurset arbejdes der med data som er værdifuldt i din virksomhed. Der er fokus på dataetik, sikkerhed og behandling af store datamængder.

Fakta

Navn:
Datahåndtering for administrative medarbejdere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49755-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der arbejder med indsamling og analyse af data der kan understøtte arbejdsprocesser og for-retningsudvikling.

Mål

Deltageren kan afdække hvilke data der er værdifulde for virksomheden samt indsamle og analysere data i forhold til at understøtte arbejdsprocesser eller forretningsudvikling. Deltageren kan identificere forskellige datatyper og datakilder for derigennem at kunne understøtte udvalgte arbejdsprocesser og skabe overblik. Behandlingen af data skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning; herunder GDPR, dataetik og sikkerhed. Deltageren kan behandle store datamængder.

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.