Kursus

Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange

Efter kurset kan du udvikle kvaliteten af dine egne og tværgående administrative arbejdsgange. Du kan beskrive og forbedre arbejdsgangene, så du får mere tid og samtidig sikrer kvaliteten af dit arbejde.

Fakta

Navn:
Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49240-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere der arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Mål

Deltageren kan i arbejdet med udvikling af kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange:- Udmønte krav om effektivisering og standardisering fra kunder, leverandører og internt i virksomheden - Beskrive og vurdere egne arbejdsgange for at bruge tiden bedre og prioritere hensigtsmæssigt- Sikre kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange i tråd med virksomhedens behovUdarbejde forløb for udvikling af kvaliteten af en række rutinemæssige administrative opgaver i virksomheden fx referatskrivning, arkivering, sagsstyring og koordinering af opgaver.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.