Kursus

Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system

Efter kursset kan du arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP-system. Du kan håndtere tidsstyring, forskellige ordrearter, kapacitetsplanlægning, for- og efterkalkulation samt rapporteringsværktøj.

Fakta

Navn:
Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49838-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.

Mål

Deltageren kan arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP-system. Det kan for eksempel være- materialer - personale - transportmidler og - produktionslinjer Deltageren kan oprette og håndtere tidsstyring og forskellige ordrearter, både manuelt og automatisk, eller trække en liste over evt. forskellige ordrearter og håndtere tidsstyringen af disse, ligesom deltageren kan foretage grov/fin planlægning af kapaciteten.Endvidere kan deltageren foretage for- og efterkalkulering på ordrer, og foretage løbende indberetninger/tilbagemeldinger på disse. Systemets rapporteringsværktøjer anvendes til at underbygge dette.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.