Kursus

Afdækning af administrative processer til RPA

Efter kurset kan du visualisere administrative processer. Du kan anvende værdistrømsanalyse til at udvælge hvilke dele der giver mening at automatisere via RPA. Du kan foretage en beregning på hvornår det at etablere en RPA giver mening.

Fakta

Navn:
Afdækning af administrative processer til RPA
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
21970-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der skal i gang med eller arbejder med digitalisering og automatisering af administrative opgaver og processer ved hjælp af RPA/softwarerobotter.Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til RPA i administrative funktioner" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan kortlægge og visualisere administrative processer i virksomheden. Deltageren kan identificere de administrative processer, hvor det giver mening at etablere en RPA (Robotic Process Automation). Deltageren får kendskab til de strukturer der ligger i databaser, herunder begrebet nøgler. Deltageren kan anvende en værdistrømsanalyse, til at kortlægge de administrative processer eller dele af administrative processer, der giver mest værdi at automatisere via en RPA. Deltageren kan analysere og beregne hvornår indsatsen med at etablere en RPA, kan betale sig.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.