Kursus

Udarbejdelse af rapporter i et ERP system

Efter kurset kan du læse og forstå rapporterne samt håndtere og redigere layout og selektionskriterier. Derudover kan du gemme, udskrive og sende rapporterne. Du har også fået en indsigt i sammenhængen mellem rapporterne og de registrerede data, og kan lave regnskabsmæssig analyse af dem.

Fakta

Navn:
Udarbejdelse af rapporter i et ERP system
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
49038-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.

Mål

Deltageren kan udarbejde standard- og individuelle rapporter i et ERP system - for eksempel Navision, SAP eller lignende. Det gælder rapporter inden for bl.a. indkøb, salg, lager og produktion.Deltageren kan i sit arbejde med rapporterne:-Læse og forstå dem-Håndtere og redigere layout og selektionskriterier-Gemme, udskrive og sende demDeltageren kan desuden lave en regnskabsmæssig analyse på baggrund af sin indsigt i, hvordan rapporterne og de registrerede data hænger sammen.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.