Kursus

Introduktion til RPA i administrative funktioner

Efter kurset har du kendskab til RPA. Du kender begrænsninger og muligheder med RPA. Du kan handle ansvarligt og etisk korrekt ifht. automatisering af administrative opgaver og processer.

Fakta

Navn:
Introduktion til RPA i administrative funktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
21969-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der skal i gang med eller arbejder med digitalisering og automatisering af administrative opgaver og processer ved hjælp af RPA/softwarerobotter. Det anbefales, at deltageren har en grundlæggende forståelse for anvendelse af IT.

Mål

Deltageren får kendskab til de muligheder og begrænsninger der ligger i RPA (Robotic Process Automation), Machine learning og AI i forhold til det administrative arbejde. Deltageren får kendskab til hvordan man kan arbejde ansvarligt og etisk korrekt med at automatisere administrative opgaver og processer med henblik på at vurdere konkrete anvendelsesmuligheder i virksomheden.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.