Kursus

Udvikling af administrative processer med RPA

Efter kurset kan du på egen hånd designe, udarbejde og teste en RPA, ud fra et procesdiagram eller en værdistrømsanalyse. Du opnår forståelse for grundlæggende programmeringsprincipper og metoder inden for RPA.

Fakta

Navn:
Udvikling af administrative processer med RPA
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2275
Fagkode:
21971-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, der skal i gang med eller arbejder med digitalisering og automatisering af administrative opgaver og processer ved hjælp af RPA/softwarerobotter. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurserne "Introduktion til RPA i administrative funktioner" samt "Afdækning af administrative processer til RPA" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan udvikle og vedligeholde en RPA (Robotic Process Automation), der løser en administrativ proces i en virksomhed. Deltageren opnår forståelse af logikken der ligger bag basal programmering, så deltageren efterfølgende kan analysere et rutediagram eller en værdistrømsanalyse, og skabe en velfungerende RPA i en virksomhed.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.