bacheloruddannelse i idræt
Bacheloruddannelse

Idræt

På uddannelsen i idræt eller idræt og sundhed undersøger du - bl.a. ud fra naturvidenskabelige metoder - hvad der sker i kroppen, når man dyrker sport.

Fakta

Navn:
Idræt
Andre betegnelser:
Idræt og sundhed
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Der er fokus på alle aspekter af idræt og bevægelse. Du lærer om fysiologi, biomekanik og anatomi, om kroppens opbygning og funktion, om pædagogik, sociologi og psykologi og om idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade til mellemkrigstidens gymnastikbevægelse.

Med en bacheloruddannelse har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde som projektleder, underviser eller konsulent fx inden for sundhedssektoren, medicinalindustrien og den frivillige idrætsverden.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Idræt handler om at forstå den fysiske, psykiske, pædagogiske og samfundsrelaterede baggrund for at arbejde med sundhed, idræt, krop og bevægelse. Det betyder, at uddannelsen er langt bredere og mere teoretisk end det at dyrke idræt og blive dygtig inden for en sportsgren.

Du kommer til arbejde med både de traditionelle idrætsdiscipliner, motion, sundhedsaktiviteter og selv at udvikle forskellige nye aktiviteter.

I begyndelsen af idrætsstudiet fylder den praktiske idræt mest, men efterhånden kobles der mere teori på. I de praktisk pædagogiske fag handler det om de forskellige discipliner og din udvikling fra at være udøver til også at kunne igangsætte og undervise. Det er fx inden for fagområder som boldspil, redskabsgymnastik, svømning, dans og friluftsliv.

De teoretiske fagområder er bl.a.:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Arbejdsfysiologi
 • Biomekanik
 • Sundhed og idrætspædagogik
 • Idrætshistorie
 • Idrætspsykologi
 • Idrætssociologi

Det centrale på idrætsuddannelsen er samspillet mellem teori og praksis. Du lærer at se og skabe en sammenhæng mellem de praktisk-pædagogiske fag og teorien.

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete opgaver og problemstillinger, som du skal løse alene eller i samarbejde med andre studerende og undervisere. Den veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

 • Du skal desuden bestå en optagelsesprøve

Der er optagelsesprøver i forbindelse med både kvote 2- og kvote 1-ansøgningen. De ligger efter ansøgningsfristerne

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

 • Du skal desuden bestå en optagelsesprøve

Ansøgningsfristen for optagelse den 15. marts for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. Optagelsesprøverne ligger efter denne dato

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Du skal bestå en optagelsesprøve, hvis du søger optagelse via kvote 2

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder idræt som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også to kandidatuddannelser inden for området: humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab samt humanfysiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder idræt og sundhed som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i idræt.

På SDU kan du specialisere dig i enten undervisning og formidling, fysisk aktivitet, fitness og sundhedsfremme eller idræt, innovation og entreprenørskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder idræt som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i idræt.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder idræt som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i idræt.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,25,8
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,67,9
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,13,7

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i idræt kan du læse videre på kandidatuddannelsen i idræt, men der kan også være mulighed på en række andre uddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Undersøg på det enkelte universitet.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for sundheds- og undervisningssektoren, ligesom du vil have mulighed for at få job inden for arbejdsmiljø, optræning og rehabilitering af syge mennesker. Du vil eksempelvis også kunne arbejde som fx træningsrådgiver eller coach i idrætsverdenen.

Idræt er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., øvrig undervisning og behandling og genoptræning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.