Finansassistent
Job

Finansassistent (job)

En finansassistent arbejder i en bank eller et forsikringsselskab med at rådgive kunder om deres privatøkonomi.

Fakta

Arbejdssteder:
Banker, Forsikringsselskaber, Pensionsselskaber, Kreditforeninger, Realkreditinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Finansassistent, realkreditassistent, realkreditmedarbejder, forsikringsassistent, forsikringsfunktionær, bankassistent

Du kan være specialiseret i at arbejde inden for bank-, forsikrings- eller pensionsområdet.

Som finansassistent har du en faglig viden om finansielle produkter som lån, investeringer, opsparing, forsikring og pension.

Finansassistenter er typisk ansat i banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber eller forsikringsselskaber.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som finansassistent kan du både have private kunder og erhvervskunder. Du kan arbejde med forskellige produkter inden for den finansielle verden som fx lån, forsikringer og pensionsopsparinger.

Du har meget kontakt med dine kunder, både over telefonen, til møder og skriftligt via mail og breve.

Du kender til forskellige kundetyper og deres typiske økonomiske behov og problemer. Det kan fx være førstegangskøbere af en bolig eller en virksomhed, der har brug for et lån.

Beregninger

Når du skal rådgive om et bestemt produkt undersøger du først kundens økonomi. Derefter laver du beregninger med it-programmer for at finde ud af, hvad der er den bedste løsning.

Du kan også lave beregninger, der viser kunderne forskellige valgmuligheder, når de skal træffe økonomiske beslutninger.

Viden om økonomi

Som finansassistent har du også en generel viden om den økonomiske situation i resten af samfundet, og hvordan det kan påvirke dine kundes privatøkonomi.

Det kan fx være ændringer i renten eller i boligpriser.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en finansassistent er:

 • Foretage økonomiske beregninger
 • Kommunikation med kunder via e-mail eller telefon
 • Møder med kunder
 • Udarbejde skriftlige kontrakter og aftaler
 • Salg af fx forsikrings- og pensionsprodukter
 • Administrativt arbejde

Karriereveje

Som finansassistent kan du specialisere dig inden for forskellige områder:

 • Bank: Du arbejder især med privatkunders bankprodukter som forbrugslån, opsparinger og investering.
 • Realkredit: Du arbejder med realkreditlån, som er lån til boliger.
 • Skadesforsikring: Du rådgiver om forsikringer og står for udbetalinger, hvis en kunde kommer til skade eller får skadet sine ejendele.
 • Liv og pension: Du rådgiver kunder om produkter inden for livsforsikring og pension.

Arbejdssteder

Nogle de typiske arbejdssteder for en finansassistent er:

 • Banker
 • Realkreditinstitutter
 • Forsikringsselskaber
 • Pensionsselskaber

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Rådgivning af storkunder (finans, pension og forsikring)40.716 kr.--
Rådgivning af erhvervskunder (finans, pension og forsikring)35.908 kr.--
Rådgivning af privatkunder (finans, pension og forsikring)35.697 kr.--
Rådgivning inden for investering, valuta og formue50.800 kr.--
Arbejde med kreditbevilling og -analyse33.655 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

For at blive finansassistent skal du tage finansuddannelsen med obligatorisk EUX. Det er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen.

Finansuddannelsen tager 4 år.

Læs om finansuddannelsen

Mere uddannelse

Som uddannet finansassistent har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med finansuddannelsen har du adgang til mange videregående uddannelser. 

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Afsluttet med eux 1. del

Med eux-bevis, kan du søge optagelse på videregående uddannelser, herunder også universitetsbacheloruddannelser.

Afslutter du med bevis for eux 1. del, kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse. Tager du et supplerende overbygningsforløb til din eux 1. del, vil du få samme muligheder for videreuddannelse som dem med eux-bevis. Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Bemærk: Er du startet på eux-forløbet i finansuddannelsen før 1.8. 2017, giver bevis for eux 1. del samme adgang til videregående uddannelse som eux-bevis.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Bemærk: Du har også mulighed for at tage en uddannelse i forsikringsmægling på Forsikringsakademiet.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.