bacheloruddannelse i Fysik
Bacheloruddannelse

Fysik

I fysik undersøger du gennem observationer og eksperimenter naturens fænomener, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk ved hjælp af matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen opnår du viden om de grundlæggende fysiske love ved at lære om fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler eller med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i fysik lærer du at forstå de grundlæggende love bag naturfænomener. Det kan fx være hvorfor jorden drejer rundt om solen, hvorfor sollyset kan nå os, og hvorfor det ikke er muligt at bygge evighedsmaskiner.

Du får undervisning i grundlæggende fysiske fag som fx relativitetsteori, elektromagnetisme, termodynamik, kvantefysik, faststoffysik og astrofysik.

Fysik er præget af tæt samspil mellem teoretiske overvejelser og de eksperimentelle erfaringer, som er blevet indsamlet i tidernes løb. Man forsøger at beskrive verden på alle niveauer fra de allermindste partikler til universet og dets udvikling, fortid og fremtid. Herimellem finder man fysik om fx atomer, molekyler, faste stoffer og væsker.

Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at analysere fysiske problemstillinger og uddrage resultater ved hjælp af din viden om allerede eksisterende og accepterede teorier.

Universiteternes fysikuddannelser kan være opbygget forskelligt, og der kan derfor være forskel på, hvilke emner der fokuseres på.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, som giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse på Roskilde Universitet:

Fysik er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.

For at læse fysik og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.

Derudover skal du enten have fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A. Alle fag skal være bestået.

Optagelse på Syddansk Universitet:

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU er fysik en specialisering på bacheloruddannelsen i fysiske fag.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC kan du læse fysik som et ud af to ligestillede bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Det første 1½ år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. Det sidste 1½ år specialiserer du dig i fysik og et andet bachelorfag, som du selv vælger.

Læs også om kandidatuddannelsen i fysik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse fysik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i fysik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse fysik som en 3-årig tofags-bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i fysik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse fysik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i fysik.

På bacheloruddannelsen kan du bl.a. vælge en af to særligt tilrettelagte studieretninger: astronomi og teknisk fysik.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aalborg UniversitetAlle optaget-
Aarhus UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Syddansk Universitet6422220
Aalborg Universitet5024220
Aarhus Universitet1891191160

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i fysik, astronomi, bioinformatik, geofysik, optik og elektronik o.l.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor som fx i højteknologiske produktionsvirksomheder eller på hospitaler. Det kan også være inden for undervisning.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Se mere om fremtidsudsigter inden for naturvidenskabelige uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.