bacheloruddannelse i Fysik
Bacheloruddannelse

Fysik

I fysik undersøger du gennem observationer og eksperimenter naturens fænomener, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk ved hjælp af matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen opnår du viden om de grundlæggende fysiske love ved at lære om fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler eller med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i fysik lærer du at forstå de grundlæggende love bag naturfænomener. Det kan fx være hvorfor jorden drejer rundt om solen, hvorfor sollyset kan nå os, og hvorfor det ikke er muligt at bygge evighedsmaskiner.

Fysik er præget af tæt samspil mellem teoretiske overvejelser og de eksperimentelle erfaringer, som er blevet indsamlet i tidernes løb. Man forsøger at beskrive verden på alle niveauer fra de allermindste partikler til universet og dets udvikling, fortid og fremtid. Herimellem finder man fysik om fx atomer, molekyler, faste stoffer og væsker.

Du får undervisning i grundlæggende fysiske fag som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at analysere fysiske problemstillinger og uddrage resultater ved hjælp af din viden om allerede eksisterende og accepterede teorier.

Universiteternes fysikuddannelser kan være opbygget forskelligt, og der kan derfor være forskel på, hvilke emner der fokuseres på.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Specifikke adgangskrav på Syddansk Universitet er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk: Fra 2017 følger Syddansk Universitet de specifikke adgangskrav som på de andre universiteter. Endvidere er kravet enten et eksamensgennemsnit på mindst 8,0 i den adgangsgivende eksamen eller et gennemsnit på mindst 8,0 i en af følgende fagkombinationer fra de specifikke adgangskrav:

 • Matematik A, fysik A og kemi B
 • Matematik A, fysik A og bioteknlogi A
 • Matematik A, fysik B og kemi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på Roskilde Universitet:

Fysik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse fysik og et andet fag skal du søge optagelse på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC.

Derudover skal du have:

 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Fra 2018 kræver Aarhus Universitet et gennemsnit i den adgangsgivende eksamen på mindst 7,0 samt en karakter på mindst 7,0 i matematik A.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en specialisering på bacheloruddannelsen i fysiske fag.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder fysik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på følgende hovedområde: naturvidenskab.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i fysik og et af følgende fag: datalogi, miljøbiologi, filosofi og videnskabsteori, historie, kemi, kommunikation, matematik, medicinalbiologi eller molekylærbiologi.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 3-årig tofags-bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

På bacheloruddannelsen kan du bl.a. vælge en af to særligt tilrettelagte studieretninger: astronomi og teknisk fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aalborg UniversitetAlle optaget-
Aarhus UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Syddansk Universitet6422220
Aalborg Universitet5024220
Aarhus Universitet1891191160

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i fysik, astronomi, bioinformatik, geofysik, optik og elektronik o.l.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor som fx i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler, som underviser mv.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Se mere om fremtidsudsigter inden for naturvidenskabelige uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.