bacheloruddannelse i Fysik
Bacheloruddannelse

Fysik

I fysik undersøger du gennem observationer og eksperimenter naturens fænomener, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk ved hjælp af matematik.

Fakta

Navn:
Fysik
Andre betegnelser:
Physics
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen opnår du viden om de grundlæggende fysiske love ved at lære om fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysikstudiet består af både teori og eksperimentelt arbejde.

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler eller med undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i fysik lærer du at forstå de grundlæggende love bag naturfænomener. Det kan fx være hvorfor jorden drejer rundt om solen, hvorfor sollyset kan nå os, og hvorfor det ikke er muligt at bygge evighedsmaskiner.

Fysik er præget af tæt samspil mellem teoretiske overvejelser og de eksperimentelle erfaringer, som er blevet indsamlet i tidernes løb. Man forsøger at beskrive verden på alle niveauer fra de allermindste partikler til universet og dets udvikling, fortid og fremtid. Herimellem finder man fysik om fx atomer, molekyler, faste stoffer og væsker.

Du får undervisning i grundlæggende fysiske fag som fx:

 • Relativitetsteori
 • Elektromagnetisme
 • Termodynamik
 • Kvantefysik
 • Faststoffysik
 • Astrofysik

Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at analysere fysiske problemstillinger og uddrage resultater ved hjælp af din viden om allerede eksisterende og accepterede teorier.

Universiteternes fysikuddannelser kan være opbygget forskelligt, og der kan derfor være forskel på, hvilke emner der fokuseres på.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og laboratorieøvelser. På Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, ligesom karakteren i matematik A skal være på mindst 7,0.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Læs mere om kvote 2-kriterier på universitetets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 (uden hurtigstartsbonus), eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af følgende fagkombinationer:

 • Matematik A, Fysik A og Kemi B
 • Matematik A, Kemi A og Fysik B
 • Matematik A, Fysik A og Bioteknologi A
 • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi A

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Der er ændrede adgangskrav fra optagelsen 2020. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Fysik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse fysik og et andet fag skal du søge optagelse på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC.

Derudover skal du have:

 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde, Aarhus og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder fysik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet naturvidenskabelig bachelor.

Du kan vælge at læse uddannelsen på engelsk ved at begynde din bacheloruddannelse på International Bachelor in Natural Science.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i fysik og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fysik som en 3-årig tofags-bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fysik som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fysik som en specialisering på bacheloruddannelsen i fysiske fag.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor som fx i højteknologiske produktionsvirksomheder, på hospitaler, som underviser mv.

Fysik er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.