amu i smedeteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Smedeteknisk område

Områdets kurser giver dig kompetencer til at fremstille emner i plade, rør og profiler. Det kan typisk være arbejde på landbrugsanlæg og -maskiner, industrielle varme- og vandinstallationer eller montage af præfabrikerede dele, pumper og røranlæg.

Fakta

Navn:
Smedeteknisk område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610

Du lærer bl.a. at betjene CNC-anlæg til præcisionsarbejde, og du har mulighed for at specialisere dig i materialer som fx aluminium og arbejdsområder som skibshydraulik eller smedede bygningsdetaljer. Blandt emnerne er også læsning og forståelse af isometriske tegninger.

Kurserne henvender sig til især faglærte, men også ufaglærte medarbejdere på såvel større som mindre smedetekniske virksomheder.

Se alle AMU-kurser inden for området Smedeteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Smedeteknisk område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Forbrændingsmotorer
  • Industriel VVS
  • Montage/demontage
  • Overfladebehandling af konstruktioner i metal
  • Pumper og røranlæg
  • Smedeteknisk bearbejning

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Smedeteknisk område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Smedeteknisk område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information