Kursus

Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine

Deltageren kan sikkerheds- og miljømæssigt korrekt betjene/programmere et CNC- styresystem på en CNC-skæremaskine, fastlægge skærerækkefølge samt udregne skærehastighed ved forskellige pladetykkelser, fremstille/udføre en skæreopgave korrekt efter en given 2/3 D tegning og specifikation, vælge korrekt skæredyse, bearbejdningsrækkefølge, skærehastighed, fugeform og gasart.

Fakta

Navn:
Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
45072-

Målgruppe

Udannelsen henvender sig til personer, som ønsker eller har arbejde inden for smedeområdet.

Mål

Deltageren lærer sikkerheds- og miljømæssigt korrekt at betjene/programmere et CNC- styresystem på en CNC-skæremaskine, at fastlægge skærerækkefølge samt at udregne skærehastighed ved forskellige pladetykkelser, at fremstille/udføre en skæreopgave korrekt efter en given 2/3 D tegning og specifikation, at vælge korrekt skæredyse, bearbejdningsrækkefølge, skærehastighed, fugeform og gasart.

Varighed

4 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser