Kursus

CAD/CAM til skæring, bukning og valsning

Deltageren kan selvstændigt aflæse og udvælge nødvendig information ud fra hoved-, montage- og detailtegninger i forbindelse med fremstilling af CNC-skærefiler samt anvende CAD/CAM programmer til konstruktionsberegning i forbindelse med fremstilling af CNC-filer.

Fakta

Navn:
CAD/CAM til skæring, bukning og valsning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
47580-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, som ønsker eller har arbejde inden for smedeområdet.

Mål

Deltageren kan selvstændigt aflæse og udvælge nødvendig information ud fra hoved-, montage- og detailtegninger i forbindelse med fremstilling af CNC-skærefiler. Deltageren kan anvende CAD/CAM programmer til konstruktionsberegning i forbindelse med fremstilling af CNC-filer samt udarbejde CNC-filer af udfoldet emner. Deltageren kan endvidere programmere CNC-maskiner herunder plasmaskæremaskine, kantpresser, svingbukker, pladevalse og profilvalse samt overføre/udarbejde programmer/filer direkte til CNC-maskiner fra PC. Deltageren kan udføre programmering af CNC-maskiner sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser