Kursus

Motorkontrol og alarmsystemer inden for maritim-el

Deltageren kan fejlfinde og fejlrette på motorkontrol- og alarmsystemer, som anvendes inde for det maritime område. Herudover kan deltageren udføre målinger på analoge- og digitale signalgivere, samt vurdere om komponenterne skal udskiftes eller repareres. Endvidere opnår deltageren viden om indstilling og kontrol af de analoge og digitale signalgivere, som anvendes inden for det maritime område.

Fakta

Navn:
Motorkontrol og alarmsystemer inden for maritim-el
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
44393-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til skibsmekanikere, skibsmontører og tilsvarende, der har erfaring med skibsrelaterede opgaver herunder dieselmotor m.m., og som har behov for at få viden om opbygningen af motorkontrol- og alarmsystemer inden for maritim el.

Mål

Deltageren kan fejlfinde og fejlrette på motorkontrol- og alarmsystemer, som anvendes inden for det maritime område. Derudover kan deltageren udføre målinger på analoge- og digitale signalgivere ved hjælp af måleinstrumenter samt vurdere om komponenterne skal udskiftes eller repareres. Endvidere opnår deltageren viden om indstilling og kontrol af de analoge og digitale signalgivere, som anvendes inden for det maritime område.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og således har erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.