Kursus

Vedligehold, flydende stoffer/gasser, smede

Faget giver forudsætninger for at vedligeholde produktionsudstyr i procesindustrien, herunder viden om beholdere, rørsystemer, ventiler og pumper.

Fakta

Navn:
Vedligehold, flydende stoffer/gasser, smede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16070-

Vedligehold, flydende stoffer/gasser, smede er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.-

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder i procesindustrien.

Mål

Målet er, at du

  • i relation til reparation og vedligehold kan betjene udstyr og enheder til lagring, transport og forarbejdning af gasser og/eller flydende stoffer i procesindustrien
  • kan udføre og dokumentere mekanisk vedligehold af produktionsudstyr håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt
  • kan udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer af produktionsudstyr
  • opnår grundlæggende viden om:

-beholdere/tanke (åbne/lukkede, volumen, tryk, omrørere)

-rørsystemer (DN og PN, samlinger/tætninger)

-ventiler (typer, ventilkarakteristikker, Kv-og Cv-værdier)

-pumper (typer, pumpekarakteristikker, løftehøjde, energiforbrug, pakdåser, kavitation)

Varighed

Faget varer 3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.