Kursus

Materialelære - rustfrit stål

Faget giver materialekendskab og forudsætninger for at arbejde med kravspecifikationer og standarder i relation til bearbejdning af rustfrit stål.

Fakta

Navn:
Materialelære - rustfrit stål
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16105-

Materialelære - rustfrit stål er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Målet er, at du.

  • får kendskab til fysiske og mekaniske egenskaber af rustfrit stål og dets legeringer, dets anvendelsesområde og svejsbarhed
  • får kendskab til sammenføjningsmetoder, korrosion, destruktiv og ikke-destruktiv kontrol og certificering af svejsere i henhold til DS/EN ISO 9606-1
  • kan anvende de kravspecifikationer, der fremgår af en svejseprocedure og forstå betydningen af de forskellige rustfri stålemners fugeprofiler, sømopbygning, tilsatsmaterialer, varmeinput og afkølingshastighed, forvarme og mellemstrengstemperatur

Mål

Varighed

Faget varer 3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.