Kursus

Isometrisk tegningsforståelse, rør

Deltageren kan ud fra isometriske tegneprincipper og formler, der indgår i udarbejdelse af isometriske tegninger, udføre isometrisk tegning. Deltageren kan opmåle eksisterende anlæg og fremstille en isometrisk tegning af dette og omsætte tegningen til en rørmontagetegning.

Fakta

Navn:
Isometrisk tegningsforståelse, rør
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
45093-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for smedeområdet, herunder skibsmontør og skibsmekaniker.

Mål

Deltageren lærer ud fra isometriske tegneprincipper og formler, der indgår i udarbejdelse af isometriske tegninger, at udføre isometrisk tegning. Deltageren lærer desuden at opmåle eksisterende anlæg og fremstille en isometrisk tegning af dette og omsætte tegningen til en rørmontagetegning.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser