Kursus

CNC styr. bearbejdningsmaskiner i smedeindustr.

På uddannelsen lærer du at programmere og betjene cnc-styrede bearbejdningsmaskiner som skære- og bukkemaskiner samt valser.

Fakta

Navn:
CNC styr. bearbejdningsmaskiner i smedeindustr.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
48934-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte medarbejdere i smedeindustrien, f. eks smede eller industriteknikere eller andre med tilsvarende kvalifikationer der er eller har været beskæftiget med smedeteknisk bearbejdning.

Mål

Deltageren kan sikkerheds- og miljømæssigt korrekt betjene/programmere samt i praksis udføre givne opgaver på CNC styret bearbejdningsmaskiner i varierende metaller og pladetykkelser, herunder skæremaskiner, bukkemaskiner og valser. Deltageren kan selvstændigt aflæse og udvælge nødvendig information ud fra arbejdstegninger samt anvende CAD/CAM programmer i forbindelse med fremstilling af CNC-filer og programmering.  Deltageren kan betjene/programmere CNC-skæremaskine, fastlægge skærerækkefølge samt udregne skærehastighed i varierende pladetykkelser, vælge korrekt skæredyse, bearbejdningsrækkefølge, skærehastighed, fugeform og gasart.  Deltageren kan programmere CNC styret bukkemaskine, korrigere bukkevinkler og flangelængder ud fra det programmerede, vælge værktøjer svarende til materialetykkelse, samt opstille disse korrekt. Deltageren kan programmere CNC styret valse i henhold til givne specifikationer og pladetykkelser samt korrigere ud fra det programmerede. 

Varighed

5,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.