Kursus

Instrumentrørlægn. og isometrisk tegning, offshore

På uddannelsen lærer du at udarbejde isometriske tegninger af rørsystemer samt at arbejde med instrumentrørlægning.

Fakta

Navn:
Instrumentrørlægn. og isometrisk tegning, offshore
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
49596-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte medarbejdere i som fx smede, automatikteknikere og skibsmontører i og uden for offshore industrien, som skal arbejde med instrumentrørlægning

Mål

Deltageren kan under hensyntagen til almindelige gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser udføre arbejdsopgaver inden for instrumentrørlægning i forbindelse med hydrauliske anlæg. Deltageren kan herunder:-Orientere sig i leverandørinformation og ¿dokumentation-Foretage opmåling til tegning og konstruktion på hydrauliske anlæg med fikserede elementer-Udføre isometrisk tegning af rørdiagrammer-Redegøre for gængse hydrauliske komponenter, fittings mm og deres virkemåde-Foretage vedligeholdelse, reparation og montage og installation af hydrauliske rør og komponenter

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.