Kursus

Vedligehold, automatik, smede

Faget giver bl.a. forudsætninger for at deltage ved fejlfinding på en 3-faset motorinstallation.

Fakta

Navn:
Vedligehold, automatik, smede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16069-

Desuden at skifte sikringer, vedligeholde dele af anlægget og dokumentere dit arbejde.

Vedligehold, automatik, smede er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder med automatiske anlæg i industrien.

Mål

Målet er, at du kan betjene en 3-faset motorinstallation og medvirke ved fejlfinding ud fra en grundlæggende viden om el-teknik, el-sikkerhed, måleteknik samt relevante komponenter som sikkerhedsafbryder, kontakter, termorelæ, sikringer og tilhørende relæstyring med start/stop og simple digitale følere (endestop, termostat, pressostat og niveaukontakt/switch).

Du lærer at:

  • udskifte sikringer, genindkoble termorelæ samt samle enkle stikpropper og forlængerled
  • udføre enkelt vedligehold på fx filter-, reduktions-, og smøreenheder, ventiler og cylindre/aktuatorer samt slange- og rørforbindelser – alt sammen ud fra dit kendskab til komponenternes opbygning og virkemåde samt med fokus på tab af trykluft (utætheder)
  • udføre, rapportere om og dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt efter fastlagte procedurer

Varighed

Faget varer 5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.