Kursus

Arbejde i eksplosionsfarligt produktionsmiljø

Faget giver forudsætninger for at identificere eksplosionsfare i produktionsmiljøet og agere efter de såkaldte ATEX-regler for arbejde i eksplosionsfarlige områder.

Fakta

Navn:
Arbejde i eksplosionsfarligt produktionsmiljø
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16104-

Arbejde i eksplosionsfarligt produktionsmiljø er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder i industrien.

Mål

ATEX er en forkortelse for ATmosphere EXplosive. På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer.

Kort fortalt dækker ATEX over regler for arbejde i eksplosionsfarlige områder.

Målet er, at du:

  • får kendskab til ATEX i henhold til AT-bekendtgørelse 478/03 "Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære"; der er fokus på de risici og farer, som kan opstå i produktionsmæssige eksplosive miljøer
  • desuden får kendskab til eksplosionsforebyggelse og -beskyttelse og kan agere efter ATEX-reglerne ud fra din viden om eksplosion og eksplosiv atmosfære

Varighed

Faget varer 1 dag.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.