Kursus

Smed vedligehold - transmissioner

Faget giver forudsætninger for at arbejde med vedligehold af transmissioner i procesindustrien, herunder viden om gear, koblinger, kileremme, kæder, lejer, smøremidler mv.

Fakta

Navn:
Smed vedligehold - transmissioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16099-

Smed vedligehold – transmissioner er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder i procesindustrien.

Mål

Målet er, at du:

  • får viden om gear, koblinger, kileremme og kæder, lejer, smøremidler, up-lining og opstramning
  • kan udføre mekanisk vedligehold på transmissioner, som anvendes i procesindustrien
  • kan udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer på transmissioner

Varighed

Faget varer 3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.