Kursus

Vedligeholdelsesteknik, smede

Faget giver forudsætninger for at udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg i industrien.

Fakta

Navn:
Vedligeholdelsesteknik, smede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16101-

Vedligeholdelsesteknik, smede er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der vedligeholder produktionsanlæg i industrien.

Mål

Målet er, at du kan:

  • anvende håndværktøj til reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder håndværktøj til tilspænding med moment
  • anvende måleudstyr til fejlfinding ved måling af spænding, strøm og modstand
  • udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at justere, udskifte eller reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter under hensyn til lovgivning og sikkerhed

Varighed

Faget varer 5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.