Kursus

Vedligehold, faste stoffer, smede

Faget giver forudsætninger for at vedligeholde udstyr i procesindustrien, herunder vidden om siloer, spjæld og fordelere, sluser, snegle, redlere, transportbånd, elevatorer, vejesystemer samt pneumatisk transport.

Fakta

Navn:
Vedligehold, faste stoffer, smede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16071-

Vedligehold, faste stoffer, smede er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder i procesindustrien.

Mål

Målet er, at du:

  • i forbindelse med reparation og vedligehold kan betjene udstyr og enheder til lagring, transport og forarbejdning af faste stoffer i procesindustrien
  • kan udføre og dokumentere mekanisk vedligehold af produktionsudstyret håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt
  • kan udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer af produktionsudstyr
  • opnår viden om siloer, spjæld og fordelere, sluser, snegle, redlere, transportbånd/baner, krop- og kædeelevatorer, vejesystemer samt pneumatisk transport med blæsere og cykloner

Varighed

Faget varer 3 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.