Kursus

Uorganisk kemi for smede i procesindustrien

Faget giver dig viden om kemiske grundbegreber, som du kan bruge, når du håndterer kemiske stoffer i produktionen.

Fakta

Navn:
Uorganisk kemi for smede i procesindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2610
Fagkode:
16068-

Uorganisk kemi for smede i procesindustrien er et enkeltfag fra smedeuddannelsen.

Målgruppe

Faget henvender sig til smede, der arbejder i procesindustrien.

Mål

Faget giver dig viden om kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre-/base-forhold.

Målet er, at du på den baggrund kan:

  • anvende kemiske stoffer i produktionen på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde
  • foretage fortynding og opkoncentrering samt medvirke ved kemiske beregninger, herunder beregning af udbytteprocenter på baggrund af støkiometri

Varighed

Faget varer 5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.