bacheloruddannelse til civilingeniør i Softwareteknologi
Bacheloruddannelse

Softwareteknologi

Uddannelsen inden for softwareteknologi lærer dig at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring, forretningssystemer eller hospitalsudstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i softwareteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer først de grundlæggende principper for programmering og får derefter indsigt i datalogiske begreber og matematisk baserede teknikker, som danner grundlag for at designe sikre og pålidelige it-løsninger.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i softwareteknologi lærer du at udvikle systemer til bl.a. computerspil, mobiltelefoner, biler, internettet eller systemer til fx patientovervågning på hospitalerne.

Gennem naturvidenskabelige grundfag som fysik, kemi og matematik får du den videnskabelige baggrund for udviklingen af nye softwareløsninger.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fysik, biovidenskab og sandsynlighedsregning
 • Teknologiske linjefag, hvor du får indsigt i computerarkitektur, programmering og operative systemer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt
 • Valgfrie fag

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder softwareteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)9,48,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i softwareteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne digitale medieteknologier, informationsteknologi, systembiologi, telekommunikation samt transport og logistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.