Redderelev med ambulancefører og båre
Erhvervsuddannelse (EUD)

Redderuddannelsen

En redder rykker ud, når mennesker eller dyr kommer til skade. På skolen træner du mange forskellige typer af nødhjælp.

Fakta

Navn:
Redderuddannelsen
Varighed:
Fra 2 år 5 mdr. til 3 år 5 mdr.
Trin og specialer:
Ambulanceassistent og autohjælp
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Ikke mulighed for skolepraktik
Ny mesterlære:
Mulighed for ny mesterlære
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at rykke ud, når der sker ulykker, men arbejdet kan også være at transportere biler til værksted og hjælpe folk ved motorstop.

Som redder lærer du også at slukke brande, hjælpe ved oversvømmelser og andre former for redningsarbejde. Reddere kan arbejde i et redningskorps eller i et kommunalt brandvæsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Redderuddannelsen giver en grundlæggende viden om mange typer nødhjælp. Du lærer bl.a. at udføre brandslukning og at køre redningskøretøj under udrykning. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker.

Du kan afslutte med speciale i autohjælp eller som ambulanceassistent.

 • På specialet autohjælp lærer du at udføre almindelig autohjælp og bugsering. Du lærer også om brandslukning og om at vedligeholde biler og udstyr.
 • På specialet ambulanceassistent lærer du forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med ambulancekørsel og akuthjælp. Du lærer også om psykologi og om sundhed og sygdomslære.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Køreteknik og udrykningskørsel
 • Brand
 • Bjærgning
 • Autohjælp

Du skal også have fag som kemi, samfundsfag, it og sundhed.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter redderuddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have gennemført fagene:

 • Dansk på E-niveau, bestået
 • Naturfag på F-niveau, bestået
 • Informationsteknologi på F-niveau, bestået

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på højt niveau samt færdselsrelateret førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Bemærk at du for at blive ansat som ambulanceassistentelev hos Falck skal være fyldt 21 år (25 år for euv), have en højde mellem 165 cm. og 190 cm. Se nærmere om yderligere krav på www.falck.dk.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Har god fysik
 • Er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre
 • Er ansvarsbevidst, opmærksom og påpasselig
 • Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan vise forståelse for andre
 • Er praktisk anlagt og løsningsorienteret
 • Er indstillet på at arbejde udendørs

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Du starter på din uddannelse efter en konkret vurdering. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på redderuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Der er ikke mulighed for skolepraktik. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du garanti for at kunne gennemføre en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. Læs mere om Uddannelsesgaranti.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 179 uddannelsesaftaler på redderuddannelsen.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

For at starte på en euv skal du kontakte en erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Se kortet øverst til højre.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Indtil nu har nyuddannede reddere bl.a. fået arbejde hos Falck A/S og Københavns Brandvæsen. Reddere er ansat på brandstationer eller redningsstationer.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Autohjælp

Langt den største gruppe af nyuddannede er beskæftiget i brandkorps og med vejhjælp. Andre omfatter 17 brancher med færre nyuddannede end 5, herunder vikaransatte og Fragtvognmænd.

Specialet Ambulanceassistent

Næsten alle nyuddannede er beskæftiget med ambulancekørsel. Andre omfatter 17 brancher med færre end 5 nyuddannede.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Har du afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Du er startet på erhvervsuddannelsen efter 31. juli 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse efter 31. juli 2015, vil du efter endt uddannelse bl.a. have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser.

Bemærk dog, at din erhvervsuddannelse skal have en normeret varighed på mindst 3 år for at give adgang. Der vil også være krav om specifikke fag og niveauer, du skal have bestået, afhængigt af hvilken erhvervsakademiuddannelse, du søger ind på. Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Du er startet på erhvervsuddannelsen før 1. august 2015

Har du påbegyndt din erhvervsuddannelse før 1. august 2015, gælder der andre regler for adgang til videregående uddannelse. Se dine muligheder i Videre som faglært.

Du har mulighed for at tage en lederuddannelse inden for virksomheden, hvis man finder dig egnet.

Ambulanceredere kan efter mindst halvandet år videreuddanne sig til ambulancebehandler.

Enkelte videreuddanner sig til paramediciner.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til Katastrofe og risikomanager.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Autohjælp: niveau 4
 • Ambulanceassistent: niveau 4

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Thomas Søndergaard er uddannet redder og er ansat ved Københavns Brandvæsen. Jobbet kan til...

Zoom ind og sammenlign uddannelser.