Artikel

Uddannelsesgaranti

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb.

For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en praktikaftale med en virksomhed.

Hvad sker der, hvis du ikke har fået en praktikaftale?

Hvis du ikke har fået en praktikaftale efter grundforløbet, tilbydes du skolepraktik, hvis du opfylder betingelserne for skolepraktik, og hvis din uddannelse udbydes med skolepraktik.

Din uddannelse har ikke skolepraktik

Hvis din uddannelse ikke udbydes med skolepraktik, får du tilbud om at blive optaget på en anden uddannelse. Du er altså garanteret plads på en anden uddannelse.

Den nye uddannelse skal enten have bedre praktikmuligheder, give mulighed for skolepraktik eller være skolebaseret, dvs. uden praktik. Du skal optages på grundforløbets 2. del i den nye uddannelse. Grundforløbet varer 20 uger, men du kan evt. få merit for nogle af de fag, du allerede har haft.

Du skal gøre, hvad du kan for at sikre dig, at du vil kunne opfylde adgangskravene til hovedforløbet i den nye uddannelse. Hvis det alligevel ikke lykkes, kan du kun få tilbuddet en gang til.

Vejledning

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du få hjælp og vejledning på din erhvervsskole.

Relaterede artikler