Artikel

Uddannelsesgaranti

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb.

For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en uddannelsesaftale med en virksomhed, dvs. fundet en læreplads.

Du har ikke fundet en læreplads

Hvis du ikke har fundet en læreplads efter grundforløbet, tilbydes du skoleoplæring, hvis du opfylder betingelserne, og hvis din uddannelse udbydes med skoleoplæring.

Din uddannelse har ikke skoleoplæring

Hvis din uddannelse ikke udbydes med skoleoplæring, får du tilbud om at blive optaget på en anden uddannelse. Du er altså garanteret plads på en anden uddannelse.

Den nye uddannelse skal enten give bedre muligheder for at få læreplads, give mulighed for skoleoplæring eller være skolebaseret, dvs. uden oplæring i virksomhed. Du skal optages på grundforløbets 2. del i den nye uddannelse. Grundforløbet varer 20 uger, men du kan evt. få merit for nogle af de fag, du allerede har haft.

Du skal gøre, hvad du kan for at sikre dig, at du vil kunne opfylde adgangskravene til hovedforløbet i den nye uddannelse. Hvis det alligevel ikke lykkes, kan du kun få tilbuddet en gang til.

Vejledning

Hvis du ikke kan finde en læreplads, kan du få hjælp og vejledning på din erhvervsskole.

Få mere at vide

Relaterede artikler