Foto af unge med spørgsmålstegn
Artikel

Merit på erhvervsuddannelserne

Skal du i gang med en erhvervsuddannelse og har lavet andre ting efter folkeskolen, kan du måske blive fritaget for noget af undervisningen. Det kaldes merit.

Hvis du allerede har bestået et eller flere fag på en lignende uddannelse, har du mulighed for at få disse fag overført til din nuværende uddannelse.

Hvad er merit?

Når du får merit, betyder det, at du kan blive fritaget for undervisning og eksamen i nogle bestemte fag. Du kan normalt få merit for de fag, du har taget på tilsvarende niveau på andre uddannelser. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en af de gymnasiale uddannelser eller en AMU-uddannelse.

På nogle uddannelser kan det være nødvendigt, at du alligevel følger undervisningen i faget, fordi der foregår noget fagligt, som er nødvendigt for resten af undervisning.

Hvad kan du?

Alle elever, der begynder på en erhvervsuddannelse, skal have deres kompetencer vurderet inden for de første to uger på skolen. Gennem en konkret vurdering af, hvad du kan, kan skolen beslutte, om du kan få merit.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kompetencevurdering i erhvervsuddannelserne. Se Realkompetencevurdering.

Skift mellem erhvervsuddannelser

Når du har indgået en uddannelsesaftale, kan du kun skifte til en anden erhvervsuddannelse eller et andet speciale, hvis aftalen bliver ophævet, og hvis du kan få en ny aftale (eller en tillægsaftale).

Hvis du skifter til et andet speciale inden for samme uddannelse eller til en nært beslægtet uddannelse, kan du normalt få merit for de oplærings- og skoleperioder, du allerede har været igennem.

Det er det faglige udvalg, der godkender merit i forbindelse med oplæring eller erhvervserfaring. Merit for skoleophold bliver afgjort af den skole, du søger optagelse på.

Skift til andre uddannelser

Du kan også skifte til andre uddannelser og få merit, fx til merkantil studentereksame (hhx) eller teknisk studentereksame (htx). Du skal dog i grundforløbet have valgt bestemte fag, der svarer til fagene på disse uddannelser.

Få mere at vide