amu i drift af gartneri, havecenter og planteskole
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Drift af gartneri, havecenter og planteskole

Områdets kurser giver kompetencer til at producere planter på friland og i væksthuse. Det omfatter fx produktion i planteskoler, frugtplantager, frilands- og væksthusgartnerier, men også pasning og salg af planter i havecentre og botaniske haver.

Fakta

Navn:
Drift af gartneri, havecenter og planteskole
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269

Du lærer fx om formering, beskæring, potning og opbinding af planter og om den teknologi, der anvendes til klimastyring, overvågning og plukning mv. Du får indsigt i de enkelte kulturers krav til vækstvilkår, og du lærer at rådgive kunder. Området omfatter også fremstilling af dekorationer og vedligehold af diverse maskiner og tekniske installationer.

Kurserne henvender sig fx til faglærte produktions- og væksthusgartnere, men også til ufaglærte medarbejdere på planteskoler og i gartnerier.

Se alle AMU-kurser inden for området Drift af gartneri, havecenter og planteskole på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Drift af gartneri, havecenter og planteskole omfatter kurser inden for emnerne:

  • Binding af buketter, dekorationer og kranse samt rumudsmykning
  • Produktion og pasning af planter
  • Sortering, pakning, rådgivning og salg af planter og spiselige afgrøder
  • Vedligeholdelse af produktionsapparatet

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Drift af gartneri, havecenter og planteskole omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Drift af gartneri, havecenter og planteskole er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Haveplanlægning
Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær
Produktion af grøntsager på friland
Afsætning af grøntsager, frugt og bær
Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring
Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland
Markteknik, GPS, autostyring, robot m.m.
Fødevarekvalitet og emballering af frugt og grønt
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Praktik for F/I
Design af grønne anlæg
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 2
Anvendelse af motorsav 1
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Kundevejledning, binderi og blomsterhandel
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information