Kursus

Klimastyring ved produktion i gartnerier

Kurset omhandler indsamling af relevante data fra eget og andre gartnerier til brug for ændring i klimastyringen ved hjælp af beslutningsstøtteprogrammer

Fakta

Navn:
Klimastyring ved produktion i gartnerier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
47712-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for gartneribruget.

Mål

Deltageren har kendskab til klimastyring og kan komme med forslag til ændringer i klimastyringen ved planteproduktion. Deltageren har kendskab til forskellige metoder til dataopsamling og kan behandle og vurdere opsamlede data fra et gartneri via relevante beslutningsstøtteprogrammer.Deltageren kan anvende relevante beslutningsstøtteprogrammer til at afprøve påtænkte ændringer.Deltageren kan samarbejde, dele viden og ideudvikle om klimastyring.

Varighed

3 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser