Kursus

Bæredygtigt binderi - komposterbare løsninger

På uddannelsen får du viden om mere bæredygtige valg af komposterbare tekniske løsninger inden for binderi og får dermed forudsætninger for at foretage bedre valg med fokus på miljøet. Du lærer bl.a. om brugen af klimavenlige materialer. Vi arbejder med forskellige løsningsforslag til alternativ stikkemasse og bliver mere miljøbevidste inden for affaldssortering.

Fakta

Navn:
Bæredygtigt binderi - komposterbare løsninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
21539-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede i virksomheder inden for blomster og havecentre.

Mål

Deltageren kan med udgangspunkt i viden om komposterbare tekniske løsninger og produkternes klimaaftryk foretage bæredygtige valg i forbindelse med produktion af komposterbart binderi i blomster og -havecentre.I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: ¿Bæredygtige valg af komposterbare tekniske løsninger.¿Bæredygtige principper inden for binderiet. ¿Miljøbevidsthed i forhold til den grønne omstilling inden for affaldssortering.¿Valg af materialer i forhold til klimaaftrykket.

Varighed

4,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.