Kursus

Rum, farve og blikfang

Deltageren arbejder med at planlægge og udføre udsmykningsopgaver med botaniske materialer, herunder anvendelse af kompositionsteknikker og farveteorier samt vejledning af kunder i valg af udsmykning.

Fakta

Navn:
Rum, farve og blikfang
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
42876-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for blomsterbutikker, havecentre og kirkegårde.

Mål

Deltageren kan planlægge og udføre udsmykning af et givent rum med botaniske materialer.Deltageren kan vælge og anvende kompositionsteknikker og farveteorier.Deltageren kan vælge og anvende materialer i for hold til komposition og den planlagte udsmyknings opgave.Deltageren kan udarbejde tilbud på en udsmykningsopgave.Deltageren kan vejlede kunder omkring valg af udsmykning.

Varighed

4,0

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser