Kursus

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

I uddannelsen arbejder deltagerne med at etablere og pleje samt rådgive om vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk i forhold til anlæggets idé og funktion samt den biologiske ligevægt i bassinet og planter i og ved bassinet.

Fakta

Navn:
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
42387-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Mål

Deltageren kan udarbejde skitseforslag til et vandbassin ud fra idé og funktion samt udføre etableringen under hensyntagen til valg af foliematerialer, fittings og andre materialer, og metoder til opbygningen.Deltageren kan identificere en række af de mest tidstypiske vand- og sumpplanter samt udarbejde et planteetableringsforslag til såvel nyetablerede som eksisterende bassiner og udføre plantningen både i og omkring bassinet.Deltageren kan genkende og beskrive data om de mest almindeligste bassinfisk.Deltageren kan udføre og skitsere den regelmæssige og årlige vedligeholdelse af vandbassiner, herunder analysere og vurdere almindelige problemer i og ved bassiner samt udarbejde løsningsforslag ud fra simple analyser samt anvende kemiske vandplejemidler under hensyntagen til bassintypen, bassinformen og andre forhold i og ved bassinet.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Zealand Business College