Kursus

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

I uddannelsen arbejder deltagerne med at etablere og pleje samt rådgive om vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk i forhold til anlæggets idé og funktion samt den biologiske ligevægt i bassinet og planter i og ved bassinet.

Fakta

Navn:
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
42387-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Mål

Deltageren kan udarbejde skitseforslag til et vandbassin ud fra idé og funktion samt udføre etableringen under hensyntagen til valg af foliematerialer, fittings og andre materialer, og metoder til opbygningen.Deltageren kan identificere en række af de mest tidstypiske vand- og sumpplanter samt udarbejde et planteetableringsforslag til såvel nyetablerede som eksisterende bassiner og udføre plantningen både i og omkring bassinet.Deltageren kan genkende og beskrive data om de mest almindeligste bassinfisk.Deltageren kan udføre og skitsere den regelmæssige og årlige vedligeholdelse af vandbassiner, herunder analysere og vurdere almindelige problemer i og ved bassiner samt udarbejde løsningsforslag ud fra simple analyser samt anvende kemiske vandplejemidler under hensyntagen til bassintypen, bassinformen og andre forhold i og ved bassinet.

Varighed

10,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser