Kursus

Økologi og bæredygtighed

På uddannelsen får du viden om de økologiske principper og bæredygtighed og dermed forudsætningen for at foretage mere bæredygtige valg i forbindelse med produktion eller salg af planter. Du lærer bl.a. om alternative måder at bekæmpe skadedyr, sygdomme og ukrudt på samt om brugen af organisk gødning og kompost.

Fakta

Navn:
Økologi og bæredygtighed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
49722-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede i virksomheder inden for produktion og salg af planter i gartnerier, planteskoler og havecentre.

Mål

Deltageren kan foretage mere bæredygtige valg i forbindelse produktion og salg af planter i gartnerier, planteskoler og havecentre på baggrund af viden om de økologiske grundprincipper og bæredygtighed. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: ¿miljømæssige påvirkninger ved produktion og salg af planter¿metoder til bekæmpelse af skadedyr, sygdomme og ukrudt, som kan anvendes ved økologisk dyrkning¿jordens næringsstofbalance, organiske gødninger, mineraliserings-processer og kompost¿energiforbrug og energiomkostninger i forbindelse med produktion og salg af planter¿affaldshåndtering

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.