Kursus

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Biologisk bekæmpelse i erhvervsgartneri. Nyttedyr. Naturlige fjender. Diagnosticering. Skadetrykket.

Fakta

Navn:
Biologisk bekæmpelse i gartnerier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
48769-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsgartneri.

Mål

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde. Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.