Kursus

Haveplanlægning

Faget giver forudsætninger for at arbejde med haveplaner samt udvælgelse af planter ud fra planternes egnethed og kundens behov og ønsker.

Fakta

Navn:
Haveplanlægning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3006-

Haveplanlægning er et enkeltfag fra uddannelsen til produktionsgartner.

Målgruppe

Faget retter sig mod personer, der arbejder eller ønsker at arbejde med udarbejdelse af haveplaner og realisering af planerne.

Mål

Du lærer at udføre alle praktiske funktioner ved haveplanlægning på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og du kan redegøre for formålet med at udarbejde en haveplan.

Du lærer at se forskellige muligheder for planlægning og indretning af en have.

Du lærer at vælge og sammensætte planter til en have ud fra forskellige ønsker og behov samt vælge og sammensætte planter ud fra forskellige vækstbetingelser og plejebehov.

Du får kendskab til forskellige typer og eksempler på indretning af haver og til de materialer, der anvendes i haver.

Endelig lærer du at udarbejde en haveskitse og en beplantningsplan for en given have.

Varighed

Faget varer 10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser