Kursus

Planteernæring af kulturer under glas

Kurset omhandler konkrete tiltag til at vurdere planternes jordbunds- og gødningskrav og til at genkende symptomer på gødningsmangel.

Fakta

Navn:
Planteernæring af kulturer under glas
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
47830-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for gartneribrug

Mål

Deltageren kan ved plantedyrkning under glas anvende viden om væksthusplanternes krav til jordbunds- og gødningsforhold med henblik på optimering af væksten.Deltageren kan ved plantedyrkning under glas anvende viden om almindeligt forekomne symptomer på gødningsmangel, med henblik på hurtigt at kunne nedsætte tab i produktionen.

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering, har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser