Kursus

Diagnosticering af skadegører, gartneri

Kurset omhandler konkrete tiltag, der gør kursisten i stand til at genkende forskellige skadegørere og kende til metoder til at følge skadetrykket i gartneriet

Fakta

Navn:
Diagnosticering af skadegører, gartneri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
47829-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for gartneribrug.

Mål

Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier. Deltageren kan genkende de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier med henblik på hurtig opstart af bekæmpelse og dermed mindsket tab.Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om metoder til at følge udviklingen af skadetryk i gartneriet.

Varighed

1 dag

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser