Kursus

Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder

På uddannelsen får du redskaberne til at indgå aktivt i innovationsarbejdet på en jordbrugsvirksomhed. Du får en grundlæggende viden om innovationsprocesser og kommer til at lære metoder til idegenerering og ideudvikling. Undervejs lærer du at overveje og vurdere nye ideer og muligheder for opgaveopløsning i forhold til konkrete faglige problemstillinger i gartnerier, planteskoler eller landbrug.

Fakta

Navn:
Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
49779-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget i virksomheder inden for jordbrugserhvervet.

Mål

Deltageren kan identificere innovationsmuligheder og medvirke til at generere ideer til innovative tiltag i jordbrugsvirksomheder. Deltageren kan i arbejdet med innovationsprocesser anvende viden om:-Forskellige innovationstyper med relevans for jordbrugsvirksomheder-Modeller for innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder -Konkrete værktøjer og redskaber til innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.