Kursus

Ergonomi i gartnerier

Deltageren opnår viden om konsekvenser af potentiel fysiske belastninger ved beskæftigelse i gartnerier, planteskoler, havecentre m.m. Deltageren kan i forbindelse med udførelse af manuelle arbejdsopgaver i gartnerier, planteskoler, havecentre m.m. som løft, træk, skub og tilsvarende variere og vælge ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Deltageren opnår praktiske færdigheder i forebyggelse af skader og nedslidning i forbindelse med udførelse af manuelle arbejdsopgaver i gartnerivirksomheder, planteskoler, havecentre m.m. Deltageren kan desuden indhente relevant information om ergonomi, herunder lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord.

Fakta

Navn:
Ergonomi i gartnerier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2269
Fagkode:
49623-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod beskæftigede i gartnerier, planteskoler og havecentre.

Mål

Deltageren opnår viden om konsekvenser af potentiel fysiske belastninger ved beskæftigelse i gartnerier, planteskoler, havecentre m.m. Deltageren kan i forbindelse med udførelse af manuelle arbejdsopgaver i gartnerier, planteskoler, havecentre m.m. som løft, træk, skub og tilsvarende variere og vælge ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Deltageren opnår praktiske færdigheder i forebyggelse af skader og nedslidning i forbindelse med udførelse af manuelle arbejdsopgaver i gartnerivirksomheder, planteskoler, havecentre m.m. Deltageren kan desuden indhente relevant information om ergonomi, herunder lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord.

Varighed

1,0

Prøve

Der er udviklet en mundtlig prøve til målet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.