professionsbachelor have- og parkingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Have- og parkingeniør

På uddannelsen lærer du at lede, forvalte og planlægge byens grønne områder, parker, sportsanlæg, haver, torve og pladser. Du lærer bl.a. at bruge grønne teknologier til at løse klimaskabte problemer i byerne, herunder håndtering af regnvand.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som have- og parkingeniør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får desuden undervisning i økonomi, borgerinddragelse, innovation og markedsføring i relation til byens natur. Som et vigtigt element i uddannelsen er der to praktikperioder på i alt trekvart år.

Med en uddannelse som have- og parkingeniør kan du arbejde i både privat og offentligt regi som projektleder, driftsleder, parkforvalter eller som rådgiver i eksemplevis grøn klimatilpasning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen som have- og parkingeniør lærer du at tilrettelægge, gennemføre og lede arbejdsopgaver i forbindelse med anlæg, drift og vedligeholdelse af byens grønne områder.

Have- og parkingeniøruddannelsen varer 4 år og er opdelt i blokke af 9 uger med fire blokke pr. år.

Uddannelsen indeholder bl.a. fag inden for:

 • Natur og planter
 • Design og teknik
 • Ledelse og økonomi

I det første studieår vil du blive introduceret til fagområdet med kurser i naturforståelse, design og projektering, planter, klima og vækstforhold i byen samt en række it-redskaber som fx auto CAD.

På tredje studieår kan du vælge enten at tage en lang praktik over tre blokke efterfulgt af en valgfri blok, eller du kan opdele din praktik i to på henholdsvis tredje og fjerde år.

På fjerde studieår vælger du en specialisering inden for planter eller klimatilpasning og følger to obligatoriske overbygningskurser. Dernæst skal du vælge enten et praktikophold med efterfølgende udarbejdelse af et bachelorprojekt eller vælge kurset strategisk ledelse og kommunikation efterfulgt af bachelorprojekt. 

Undervisningen veksler mellem teoretisk klasseundervisning, øvelser primært i det nordsjællandske område, projektarbejder og ekskursioner.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som have- og parkingeniør. Den engelske betegnelse er Bachelor of Urban Landscape Engineering.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) og gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) ved Københavns Universitet og Akademiet for grønne uddannelser, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. Uddannelsen foregår overvejende på Skovskolen i Nødebo. En mindre del af de studerende vil have mulighed for at bo på skolen.

Eksamen

Der er prøve efter den første blok og i fagene undervejs i uddannelsen. Du afslutter studiet med at udarbejde et bachelorprojekt med udgangspunkt i en virksomhed eller organisation, som du selv har valgt. Det skriftlige projekt afsluttes med en mundtlig eksamination.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Erhvervsuddannelse som anlægsgartner (trin 2),  gartner (trin 2), greenkeeper, landbrugsuddannelsen (med specialer), produktionsgartner (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2), væksthusgartner (trin 2)

Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik B og engelsk C samt enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B .

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Værd at vide

Jordbrugsteknologer med linjen landskab og anlæg kan tage uddannelsen som en 2-årig overbygningsuddannelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Sjælland  
Roskilde (Sommerstart)6,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som have- og parkingeniør vil du typisk få et arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer. Det kan være haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Du vil også have mulighed for at etablere dig som selvstændig eller søge arbejde i udlandet inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Du får desuden faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer, som du vil kunne bruge inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse naturforvaltning eller landskabsarkitektur.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.