adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Gymnasial uddannelse

Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør

Dette kursus er for dig, som gerne vil søge ind på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør eller urban landskabsingeniør, men mangler den teoretiske viden.

Fakta

Navn:
Adgangseksamen til professionsbachelor i skov- og landskabsingeniør eller urban landskabsingeniør
Andre betegnelser:
Adgangseksamen til professionsbachelor i skov- og landskabsingeniør eller urban landskabsingeniør
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøver med særlige fagkrav + erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU eller SVU

Adgangskurset består af en række enkeltfag på gymnasialt niveau.

Når du har bestået kurset, får du en adgangseksamen og har mulighed for at søge optagelse på professionsbacheloruddannelserne til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør.

Du skal have gennemført en erhvervsuddannelse for at tage kurset.

Kurset udbydes fra sommeren 2022.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Adgangskurset består af fire fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Matematik B
  • Biologi B
  • Engelsk C

Undervisning

Undervisningen består af både klasseundervisning og projektarbejde i grupper. It indgår som en del af undervisningen. 

Undervisningssteder

Undervisningen finder sted på Skovskolen ved Københavns Universitet, som udbyder uddannelserne til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør

Eksamen

Alle fag afsluttes med en prøve.

Varighed

Adgangskurset varer op til 1 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have:

  • Folkeskolens afgangsprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt
  • Folkeskolens 10. klasses-prøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi samt
  • En relevant erhvervsuddannelse

Hver prøve skal være bestået med en karakter på mindst 02. Du kan også søge om optagelse, hvis du har bestået tilsvarende prøver på samme eller højere niveau.

Alternativ adgang

Du kan få adgang til kurset efter en individuel vurdering, hvis du ikke opfylder betingelserne, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan gennemføre adgangskurset.

Ansøgningsfrist

De enkelte uddannelsessteder kan have deres egne ansøgningsfrister, nogle eventuelt helt op til kursusstart.

Økonomi

Adgangskurset som fuldtidsstudium er gratis, og du kan søge SU.

Hvis du følger kurset mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge SVU.

Du kan ikke modtage både SU og SVU på samme tid.

Læs mere i artiklerne:

Fremtidsmuligheder

Adgangskurset giver adgang til at søge om optagelse i kvote 2 på disse professionsbacheloruddannelser: 

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information