amu i rengøringsservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Rengøringsservice

Områdets kurser giver kompetencer til at levere professionel rengøring og service på forskellige arbejdspladser. Det kan fx være skoler, kontorer, daginstitutioner, hospitaler, plejehjem, hoteller, i fødevareindustri, storkøkkener og på skibe, tog, fly mv.

Fakta

Navn:
Rengøringsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679

En del kurser giver færdigheder i at anvende metoder og redskaber, vælge midler og vurdere kvalitet i den daglige rengøring. Andre giver specialviden inden for områder som skadeservice, planteservice, patientkontakt, højderengøring og vinduespolering.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte, men også til serviceassistenter og medarbejdere med en erhvervsuddannelse fra et andet erhverv. Du kan også være selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Rengøringsservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Daglig erhvervsrengøring
  • Kommunikation og service for rengøringsområdet
  • Periode- og specialrengøring
  • Specialservice: køkkenfunktioner, blomsterpasning, kontorsupport

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Rengøringsservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Rengøringsservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Patienttransport og forflytning mv.
Kontakt med psykisk syge
Kontorsupport
Rengøring og samfundet
Praktisk erhvervsrengøring
Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse
Specielle rengøringsopgaver
Kvalitetssikring
Rengøringshygiejne
Affaldshåndtering
Branchespecifik rengøring
Rengøring i specifikke fødevarevirksomheder
Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Rengøring af transportmidler
God ergonomi i rengøringsarbejdet
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Grundlæggende rengøringshygiejne
Hygiejne på skoler og institutioner
Hospitalshygiejne
Oliebehandlede gulve
Polishbehandlede gulve
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Rengøring af fødevarevirksomhed
Rengøringsmidler og materialekendskab
Rengøringsudstyr og -metoder
Service i rengøringsarbejdet
Højderengøring og industriservice
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Rengøring af boligtekstiler
Periodisk rengøring
Mikrofiberrengøring
Daglig erhvervsrengøring
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring af lokaler og inventar med særlig snavs
Rengøring i renrum - metoder og procedure
Brush up - Rengøringen i renrum
Introduktion til rengøring i private hjem
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Daglig erhvervsrengøring for F/I
Graffiti - fjernelse
Trappevask

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Selvevaluering i produktionsgrupper
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Etablering af selvstyrende grupper
Teambuilding for selvstyrende grupper
Kommunikation i teams
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Kvalitetsstyring i virksomheden
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Almen fødevarehygiejne for F/I
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Samarbejde i grupper i virksomheden
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
E-mail til jobbrug
Fødevarehygiejne og egenkontrol
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Erhvervsuddannelser for dig, der er fyldt 25.