amu i rengøringsservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Rengøringsservice

Områdets kurser giver kompetencer til at levere professionel rengøring og service på forskellige arbejdspladser. Det kan fx være skoler, kontorer, daginstitutioner, hospitaler, plejehjem, hoteller, i fødevareindustri, storkøkkener og på skibe, tog, fly mv.

Fakta

Navn:
Rengøringsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679

En del kurser giver færdigheder i at anvende metoder og redskaber, vælge midler og vurdere kvalitet i den daglige rengøring. Andre giver specialviden inden for områder som skadeservice, planteservice, patientkontakt, højderengøring og vinduespolering.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte, men også til serviceassistenter og medarbejdere med en erhvervsuddannelse fra et andet erhverv. Du kan også være selvstændig.

Se alle AMU-kurser inden for området Rengøringsservice på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Rengøringsservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Daglig erhvervsrengøring
  • Kommunikation og service for rengøringsområdet
  • Periode- og specialrengøring
  • Specialservice: køkkenfunktioner, blomsterpasning, kontorsupport

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Rengøringsservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Rengøringsservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Udstyr og metoder ved vinduespudsning
Materialekendskab & reng. kemi v/vinduespudsning
Affaldshåndtering, rengøringsservice
Kundeservice ved vinduespudsning
Tilbudsgivning ved vinduespudsning
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Rengøring af transportmidler
Mikrofiberrengøring
Ergonomi ved vinduespudsning
Daglig erhvervsrengøring
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Daglig erhvervsrengøring for F/I
Grundlæggende rengøringshygiejne
Materialekendskab og rengøringskemi
Materialekendskab og rengøringskemi
Materialekendskab og rengøringskemi
Rengøringsudstyr og -metoder
Rengøringsudstyr og -metoder
Rengøringsudstyr og -metoder
Hygiejne på skoler og institutioner
Hospitalshygiejne
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
Ergonomi ved rengøringsarbejdet
Service i rengøringsarbejdet
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Rengøring og skadeservice: Fugtteknik
Rengøring og skadeservice: Fugtteknik
Rengøring og skadeservice: Fugtteknik
Graffiti-fjernelse
Højderengøring og industriservice
Olie og polishbehandlede gulve
Olie og polishbehandlede gulve
Olie og polishbehandlede gulve
Rengøring af boligtekstiler
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Rengøring i renrum - metoder og procedure
Brush up - rengøring i renrum
Rengøring i fødevarevirksomheder
Introduktion til rengøring i private hjem
Trappevask
Rengøring af lokaler og inventar med særlig snavs
Periodisk rengøring
Grundlæggende Rengøringshygiejne, del 2

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Almen fødevarehygiejne
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne for F/I
Samarbejde i grupper i virksomheden
Håndtering og strukturering af længere tekster
Opstillinger og layout i tekst
Indskrivning og formatering af mindre tekster
E-mail til jobbrug
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Søg og anvend informationer fra internettet
Introduktion til bæredygtig omstilling
Grundlæggende konflikthåndtering
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information