Kursus

Brush up - rengøring i renrum

Deltageren får ajourført sin viden om SOP og kender til vigtigheden af at følge disse forhold til GMP.

Fakta

Navn:
Brush up - rengøring i renrum
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49391-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der har erfaring med rengøring af renrum

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med opdateringer få kendskab til den nyeste viden om fxSOP (Standard of Procedure)             GMP (Good Manufacturing Practise)             personlig hygiejne            korrekt brug af rengøringsmidler             korrekt brug af desinfektionsmidler             korrekt brug af rengøringsmetoder             korrekt omklædning til sterildragt             korrekt adfærd ved gennemgang til sluse              korrekt praksis ved dokumentation     korrekt praksis ved føring af logbog

Varighed

1 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.