Kursus

Daglig erhvervsrengøring for F/I

Du får viden om rengøringsmidler, rengøringsvogne, klude, redskaber og maskiner til daglig erhvervsrengøring. Du får også kendskab til service, planlægning og sikkerhed i rengøringsbranchen.

Fakta

Navn:
Daglig erhvervsrengøring for F/I
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49347-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring eller som ønsker at arbejde med erhvervsrengøring rengøring.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning: Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer læse og forstå en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra snavstyper, materialetyper, rengøringsmidlernes hovedgrupper og hensyn til miljøet, vandets hårdhedrengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder, mopper, rengøringsklude, småredskaber  almindelige maskiner, herunder støvsugere, gulvvaskemaskiner, skumrengøringsudstyr I forbindelse med ergonomi bruge kroppen rigtigt i forhold til arbejdet planlægge arbejdet så belastninger på kroppen mindskes I forbindelse med arbejdsmiljø anvende personlige værnemidler udføre hverdagsførstehjælp genkende indholdet i en førstehjælpskasse kende til arbejdspladsens evakueringsplaner I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder I forbindelse med personlig hygiejne forstå vigtigheden af personlig hygiejne, herunder ren uniform eller arbejdstøj hygiejniske rutiner, som håndhygiejne og renholdelse af kroppen  almindelige produkter til personlig hygiejne I forbindelse med service yde god service over for brugere forstå hvad der giver brugere en god serviceoplevelse kommunikere godt med brugere I forbindelse med overordnede forhold på en arbejdsplads genkende fagudtryk fra en arbejdsplan, fx  dagligt, ugentligt, periodisk og metodebeskrivelser Forstå dansk kultur på arbejdspladsen, fx stabilitet, fleksibilitet, socialt samvær og virksomhedens interne kommunikation Genkende særlige kendetegn ved forskellige job i branchen for rengøring, fx rengøring på skole, rengøring på kontor, rengøring i institution og rengøring på hospital rengøring i industri og rengøring på hotel Forstå baggrund for, at arbejdsgiveren kræver særlige dokumenter, fx børneattest, straffeattest.

Varighed

20 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.