Kursus

Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1

Fakta

Navn:
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49333-

-

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved rengøring efter forskellige typer af skader og snavs arbejde ud fra sin viden om rengørings-og desinfektionsmidler, fx  - deres egnethed til opgaven  - forskellige produkttyper  - midlernes indholdsstoffer og virkemåde  - faremærkninger og deres betydning  - Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisning I forbindelse med materialekendskab ved lofter, vægge, sanitet, inventar (løsøre) og gulve vurdere:  - materialernes egenskaber i forhold til typer af skader  - egnede midler og metoder til afrensning arbejde ud fra viden om forskellige materialer og deres egenskaber skelne mellem kendetegn og navne på materialer og beskrive disse i en sagsdokumentation I forbindelse med rengøringen vælge og dosere   - rengøringsmidler  -vaskemidler  - desinfektionsmidler  - lugtsaneringsmidler Under rengøringen arbejde ud fra hensyn til arbejdsmiljø bruge personlige værnemidler forebygge yderligere skader på  - bygningsdele  - løsøredele I forbindelse med redskaber og metoder ved rengøring af lofter, vægge, inventar, løsøre og gulv arbejde med  - tørre og våde metoder, herunder  - mikrofiber  - moppesystemer Under rengøring med diverse redskaber og metoder til- og afrigge forskellige typer af redskaber forebygge lidelser ved forkert belastning bruge metodekort tilrettelægge og arbejde ud fra en korrekt rækkefølge følge krav om hygiejne gennemføre kvalitetskontrol af udført arbejde I forbindelse med maskiner til skadeservicerengøring arbejde med  - industristøvsugere og specialmundstykker  - trykrensere  - extraktionsmaskiner  - maskiner til gulvbehandling  - maskiner til lugtsanering Under rengøring med maskiner klargøre og afrigge maskiner bruge metodebeskrivelser tilrettelægge og arbejde ud fra korrekt rækkefølge sikre et godt arbejdsmiljø  - arbejde med værnemidler  - sikre et støjdæmpet arbejdsmiljø  - arbejde sikkert med el  - forebygge arbejdsskader arbejde bevidst om strømforbrug finde fejl ved maskinernes eventuelle svigtende effekt Efter brug af maskiner rense og vedligeholde maskiner efterse maskiner for fejl og mangler  

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.