Kursus

Rengøring i renrum - metoder og procedure

Deltageren får indsigt i myndighedskrav og klassificering af renrum og kan navigere derefter i forhold til GMP. Har viden om hvilken risiko partikler og mirkoorganismer udgør i renrum

Fakta

Navn:
Rengøring i renrum - metoder og procedure
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2679
Fagkode:
49390-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med rengøring af renrum.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved myndigheds- og andre krav forstå krav fra myndigheder forstå klassificering af renrum arbejde ud fra krav og klassificering i forhold til GMP (Good Manufacturing Practice) forstå SOP (Standard of Procedure) bruge SOP i forhold til GMP Ved forberedelse til rengøring i renrum iføre sig en sterildragt og hertil bruge korrekt proceduregå gennem sluse til renrum ved brug af korrekt procedureVed rengøring i renrum forstå hvilken risiko, partikler og mikroorganismer udgør i renrum bruge denne viden i det daglige arbejde ved rengøring og desinfektion I forbindelse med kemi og metoder bruge de korrekte, rengøringsmidler, desinfektionsmidler, doseringer, arbejdsmetoder, arbejdsrækkefølge I forbindelse med planer og dokumentation forstå vigtigheden af at følge en rengøringsplan, dokumentere i praksis og bruge logbøger I forbindelse med hygiejne forstå vigtigheden af personlig hygiejne. 

Varighed

3 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.